جستجو در تالار

در حال نمایش نتایج برای برچسب های 'hitex_recyclerviewpager'.تنظیمات بیشتر جستجو

 • جستجو بر اساس برچسب

  برچسب ها را با , از یکدیگر جدا نمایید.
 • جستجو بر اساس نویسنده

نوع محتوا


تالار ها

 • اخبار سایت
  • قوانین انجمن
  • اخبار و اطلاعیه ها
  • انتقادات و پیشنهادات
 • بیسیک فور اندروید
  • آموزش ها
  • کتابخانه ها
  • سورس کد ها
  • قطعه کد ها
  • سوالات عمومی
  • معرفی برنامه های شما
  • دانلود نسخه های مختلف
 • اندروید استدیو
  • کتابخانه ها
  • سورس کد ها
  • قطعه کد ها
  • سوالات عمومی
  • معرفی برنامه های شما
 • زبان های برنامه نویسی دیگر
  • PHP
 • بخش گرافیک
  • ابزار های طراحی
  • طرح های لایه باز
  • نمونه رابط کاربری (UI)
 • بخش VIP
  • سورس کد ها
  • کتابخانه ها
  • آموزش ها
  • بخش پشتیبانی
 • متفرقه
  • بحث آزاد

دسته ها

 • بیسیک فور اندروید
  • کتابخانه ها
  • سوس کدها
  • نسخه های مختلف b4a

1 نتیجه پیدا شد

 1. مثال ساده اول : Sub Globals Dim RVP As Hitex_RecyclerViewPager End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) RVP.Initialize("RVP") Activity.AddView(RVP,0,0,100%x,100%y) RVP.Orientation = RVP.HORIZONTAL RVP.SinglePageFling = True RVP.Show End Sub Sub RVP_onCreateViewHolder (Parent As Panel, ViewType As Int) '💎 onCreate 💎' Dim lbl As Label : lbl.Initialize("lbl") lbl.Gravity = Gravity.CENTER Parent.AddView(lbl,0,0,100%x,100%y) Parent.Color = Colors.RGB(Rnd(0,256),Rnd(0,256),Rnd(0,256)) End Sub Sub RVP_onBindViewHolder (Parent As Panel, Position As Int) '💠 onBind 💠' Dim lbl = Parent.GetView(0) As Label lbl.Text = "Text " & Position End Sub Sub RVP_GetItemCount As Int '💯 ItemCount 💯' Return 10 '/ItemList.Size End Sub مثال پیشرفته دوم : Sub Process_Globals Public TYPE_IMAGE = 0, TYPE_TEXT = 1, TYPE_BUTTON = 2 As Int End Sub Sub Globals Dim RVP As Hitex_RecyclerViewPager Type Layout(ViewType As Int, Text As String) Dim ItemList As List End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) RVP.Initialize("RVP") Activity.AddView(RVP,0,0,100%x,100%y) ItemList.Initialize RVP.Orientation = RVP.HORIZONTAL RVP.SinglePageFling = True RVP.Show AddNewPage(TYPE_IMAGE, "smart1.jpg") AddNewPage(TYPE_TEXT, "Hitex Recycler View") AddNewPage(TYPE_BUTTON, "GOTO Page 1") End Sub Sub RVP_onCreateViewHolder (Parent As Panel, ViewType As Int) '💎 onCreate 💎' Select (ViewType) Case TYPE_IMAGE : Dim img As ImageView : img.Initialize("img") img.Gravity = Gravity.FILL Parent.AddView(img,0,0,100%x,100%y) Case TYPE_TEXT : Dim lbl As Label : lbl.Initialize("lbl") lbl.Gravity = Gravity.CENTER : lbl.TextSize = 22 lbl.Typeface = Typeface.DEFAULT_BOLD Parent.AddView(lbl,0,0,100%x,100%y) Parent.Color = Colors.RGB(Rnd(0,256),Rnd(0,256),Rnd(0,256)) Case TYPE_BUTTON : Dim btn As Button : btn.Initialize("btn") btn.Gravity = Gravity.CENTER Parent.AddView(btn,10%x,30%y,80%x,30%y) Parent.Color = Colors.RGB(Rnd(0,256),Rnd(0,256),Rnd(0,256)) End Select End Sub Sub RVP_onBindViewHolder (Parent As Panel, Position As Int) '💠 onBind 💠' Dim Item = ItemList.Get(Position) As Layout Select (Item.ViewType) Case TYPE_IMAGE : Dim img = Parent.GetView(0) As ImageView img.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,Item.Text) Case TYPE_TEXT : Dim lbl = Parent.GetView(0) As Label lbl.Text = Item.Text Case TYPE_BUTTON : Dim btn = Parent.GetView(0) As Button btn.Text = Item.Text End Select End Sub Sub RVP_GetItemCount As Int '💯 ItemCount 💯' Return ItemList.Size End Sub Sub RVP_GetItemViewType (Position As Int) As Int '🎭 GetItemViewType 🎭' Dim Item = ItemList.Get(Position) As Layout Return Item.ViewType End Sub Sub AddNewPage (ViewType As Int, Text As String) Dim Item As Layout Item.ViewType = ViewType Item.Text = Text ItemList.Add(Item) RVP.notifyItemAdded End Sub Sub btn_Click RVP.GotoPage(0,True) End Sub