بزرگنمایی تصویر با کلیک کردن یا قرار دادن ماوس بر روی آن

Hitex_SimpleCropView

15,000 تومان
کتابخونه ای برای Crop کردن (برش زدن) تصویر
با aspect ratio های مختلف مربع ، مستطیل و دایره ای
نسخه : 1.1
استفاده از این کتابخونه ، فوق العاده ساده است
فایل نصبی تست قبل از خرید :
Hitex_SimpleCropView.apk

درباره Hitex_SimpleCropView

کتابخونه ای برای Crop کردن (برش زدن) تصویر
با aspect ratio های مختلف مربع ، مستطیل و دایره ای
نسخه : 1.1

استفاده از این کتابخونه ، فوق العاده ساده است

فایل نصبی تست قبل از خرید :

Hitex_SimpleCropView.apk