بزرگنمایی تصویر با کلیک کردن یا قرار دادن ماوس بر روی آن

Hitex_Batch

200,000 تومان
Batch یکی از پیشگامان ارتباطات و اطلاع رسانی پوش است که برای iOS, Android & mobile websites طراحی شده است.
مناسب برای آمارگیری دقیق  از تعداد نصب .

 
آموزش و اطلاعات بیشتر در لینک زیر :
 

درباره Hitex_Batch

Batch یکی از پیشگامان ارتباطات و اطلاع رسانی پوش است که برای iOS, Android & mobile websites طراحی شده است.

مناسب برای آمارگیری دقیق  از تعداد نصب .

AnalyticsHeader.png

 

آموزش و اطلاعات بیشتر در لینک زیر :