بزرگنمایی تصویر با کلیک کردن یا قرار دادن ماوس بر روی آن

Hitex Bottom Sheet X

18,000 تومان
این سورس وابسته به کتابخانه های هایتکسی زیر می باشد
1_ Hitex_MaterialX
2_ Hitex_Glide
3_ Hitex_CardView
4_ Hitex_RecyclerView
توجه داشته باشید که خود Basic4Android و ملزومات SDK باید به آخرین نسخه بروز باشند
شخصی سازی در کتابخانه ی Material x بسیار گسترده بوده و فقط محدود به سورس گذاشته شده نمی باشد !
دانلود فایل نصبی APK

درباره Hitex Bottom Sheet X

این سورس وابسته به کتابخانه های هایتکسی زیر می باشد

1_ Hitex_MaterialX
2_ Hitex_Glide
3_ Hitex_CardView
4_ Hitex_RecyclerView

توجه داشته باشید که خود Basic4Android و ملزومات SDK باید به آخرین نسخه بروز باشند

شخصی سازی در کتابخانه ی Material x بسیار گسترده بوده و فقط محدود به سورس گذاشته شده نمی باشد !

دانلود فایل نصبی APK