بزرگنمایی تصویر با کلیک کردن یا قرار دادن ماوس بر روی آن

Hitex_ProgressStatusBar

5,000 تومان
شخصی و زیبا سازی استتوس بار (با قابلیت تنظیم typeface و استفاده از اعداد فارسی)
Min Sdk 14درباره Hitex_ProgressStatusBar

شخصی و زیبا سازی استتوس بار (با قابلیت تنظیم typeface و استفاده از اعداد فارسی)
Min Sdk 14

showcase.gif?raw=true

photo_2018-03-09_16-57-04.jpg