118 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 1 پاسخ
  • 116 بازدید
 1. گیف در PlaceHolder

  • 1 پاسخ
  • 140 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 98 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 122 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 126 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 126 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 184 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 96 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 93 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 140 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 125 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 156 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 120 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 154 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 133 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 96 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 125 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 132 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 174 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 200 بازدید
 2. استفاده از cardview

  • 1 پاسخ
  • 153 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 133 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 156 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 176 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 230 بازدید