146 موضوع در این تالار قرار دارد

 1. ایجاد گالری

  • 11 پاسخ
  • 801 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 761 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 748 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 728 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 675 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 671 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 669 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 661 بازدید
 2. اختلال image picker و glide

  • 2 پاسخ
  • 605 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 595 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 576 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 541 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 541 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 532 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 527 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 508 بازدید
 3. استفاده از cardview

  • 1 پاسخ
  • 508 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 489 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 489 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 480 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 479 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 470 بازدید
 4. مشکل در ایتم کلیک ریسایکلر

  • 0 پاسخ
  • 456 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 443 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 438 بازدید