145 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 11 پاسخ
  • 1,094 بازدید
 1. ایجاد گالری

  • 11 پاسخ
  • 744 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 711 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 683 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 678 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 641 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 629 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 627 بازدید
 2. اختلال image picker و glide

  • 2 پاسخ
  • 567 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 556 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 551 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 513 بازدید
 3. استفاده از cardview

  • 1 پاسخ
  • 477 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 473 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 460 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 457 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 455 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 451 بازدید
  • 11 پاسخ
  • 440 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 436 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 426 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 412 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 404 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 401 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 398 بازدید