145 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 11 پاسخ
  • 1,094 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 234 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 239 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 678 بازدید
 1. اختلال image picker و glide

  • 2 پاسخ
  • 567 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 259 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 362 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 556 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 629 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 394 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 404 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 362 بازدید
 2. ارور کامبایل

  • 2 پاسخ
  • 295 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 711 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 426 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 336 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 455 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 295 بازدید
 3. گیف در PlaceHolder

  • 1 پاسخ
  • 338 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 371 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 451 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 401 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 398 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 288 بازدید
 4. استفاده از cardview

  • 1 پاسخ
  • 477 بازدید